Juridische kennisgevingen

Merk luciollle®

luciollle® is een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf Noir de Monde. Geen enkele andere persoon of entiteit mag onder die naam producten van welke aard dan ook produceren en verkopen.


Lampenkappen luciollle®

Het productieproces van lampenkappen van gebreid garen is een procédé dat uitsluitend voor het merk luciollle® is gereserveerd. Elk luciollle product is het onderwerp van unieke en speciale aandacht. Als handgebreide ambachtsman product, elk Fireflake product is uniek: Kleine onvolkomenheden maken deel uit van de charme van de producten en zijn in geen enkel opzicht een gebrek, maar eerder een garantie van authenticiteit. 

Disclaimer

luciollle garandeert niet de juistheid van alle specificaties en informatie die op deze website worden gepubliceerd. luciollle garandeert echter niet de juistheid van alle specificaties en informatie die op deze website worden gepubliceerd. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bovendien zijn alle foto’s en illustraties op deze site niet contractueel. 

Auteursrecht

De teksten, pictogrammen, illustraties en andere grafische en literaire elementen op deze site zijn beschermd door internationaal auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, vertaling, regeling of wijziging van de gehele of een deel van deze site, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Elk strafbaar feit zal leiden tot strafrechtelijke of civiele vervolging. 

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de brandbestrijdingslocatie wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Nivelles zijn uitsluitend bevoegd in geval van een geschil. 

Website luciollle.com

Deze online shop is gemaakt met behulp van de PrestaShop software. Alle inhoud (visueel en redactioneel) gepubliceerd op deze site is het volledige eigendom van luciollle®. Niemand mag deze inhoud gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van vuurvliegjes. Wilt u een deel van dit materiaal gebruiken om het merk te promoten?

Contacteer ons.